Programinnehåll

AvsnittFaktaUppgifter
1
Intro
Varför behöver vi sova?
Så sover vi
Biologisk klocka
Sömnlängd och sömnkvalitet
Sömnen genom livet
Är det farligt att sova för lite?
Sömndagbok
Sätt dina mål
Avslappning - del 1
2
Intro
Sömn och stress
Sömnstörare i miljön
Fysisk aktivitet och sömn
Sömniga matvanor
Sömn och droger
Sömn och regelbundna tider
Sömndagbok
Stresshantering
Avslappning - del 2
3
Intro
Insomni - att inte kunna sova
Vad styr insomningen?
Hantera insomningsproblem
Sömn och medicinering
Sömnmediciner och beorende
Olika typer av sömnmediciner
Sömndagbok
Medicinnedtrappning
Insomning
Avslappning - del 3
4
Intro
Om trötthet
Tips för att hantera trötthet
Sömndagbok
Acceptera tankar
Avslappning - del 4
5
Intro
Negativa automatiska tankar
Att bemöta tankar
Vanliga tankeproblem
Tankefällor
Sömndagbok
Bemöta tankar
6
Intro
Att vara närvarande
Mindfulness - grundprinciper
Sömndagbok
Mindfulness - del 1
7
Intro
Närvaro och aktivitet
Sömndagbok
Mindfulness - del 2
8
Intro
Mer om närvaro
Bibehålla framsteg
Sömndagbok
Mindfulness - del 3
Framstegsplan