Passar programmet dig?

Sömnhjälpen är avsett för sömnproblem av typen insomni. Insomni innebär svårigheter med att somna, tidigt uppvaknande (utan att kunna somna om) och många uppvaknanden under natten. Sömnbristen ger också trötthet och sänkt prestationsförmåga i vardagen. Insomni beror ofta på en utlösande faktor som stress eller en påfrestande livshändelse. Ett samspel mellan flera faktorer gör sedan att sömnsvårigheterna utvecklas till långvariga och bestående problem.

Det finns många orsaker till insomni och i vissa fall är ett självhjälpsprogram av denna typ inte tillräckligt eller lämpligt.

Skiftarbete

Skiftarbete och oregelbundna arbetstider ställer ofta till problem med sömnen på ett eller annat sätt. Nattskift är för de flesta "ofysiologiskt" - det är emot kroppens egna sömnmekanismer och därför kan sömnen aldrig bli riktigt bra. Vid kombinationen sömnproblem och skiftarbete behöver man mer personlig vägledning än vad Sömnhjälpen kan bidra med. Programmet är inte anpassat för skiftarbete. Vi rekommenderar i dessa fall att man tar personlig hjälp av en kognitiv beteendeterapeut.

Hälsoproblem

Självhjälpsprogram kräver att deltagaren har kraft och motivation att ta på sig mycket av arbetet med sitt problem själv. Det är något som kan vara svårt, när problemen är för svåra och komplicerade - t.ex. om sömnproblemen är en del i djup depression eller utbrändhetsproblematik.

Gör vårt test för att se om sömnhjälpen passar dig. Testa dig!

När sömnproblemen är orsakade av, eller ingår som en del i, problemen nedan skall man alltid i första hand söka hjälp hos läkare:

  • Depression: Depression är en sjukdom som nästan alltid påverkar sömnen negativt. Djupare depression kräver i första hand medicinsk eller terapeutisk behandling.
  • Långvarig stress, utbrändhet och utmattningsdepression: Stress är en av de vanligaste orsakerna till sömnproblem och stress är i sig inget hinder för att gå vårt program. Tvärtom kan man ha stor nytta av programmet om man upplever problem med stress som påverkar sömnen negativt. Om stressproblematiken har pågått under lång tid och man drabbats av utbrändhet eller s.k. utmattningsdepression så behöver man i allmänhet mer omfattande och avancerad hjälp än vad ett självhjälpsprogram kan erbjuda.
  • Sömnapné eller allvarliga problem med snarkning: Sömnapné karaktäriseras av kraftiga snarkningar och andningsuppehåll under natten. Vid sömnapné är andningsvägarna så pass blockerade att ingen luft kan passera och de i allmänhet frekventa andningsuppehållen stör nattsömnen kraftigt - ofta med uttalad trötthet och sömnighet dagtid som följd. Det finns flera medicinska behandlingsmetoder mot sömnapné.
  • Restless Legs Syndrome (RLS) och Periodic Limb Movement Disorder (PLMD): RLS och PLMD är medicinska problem (ibland klassade som separata sömnsjukdomar) som är relaterade till obehagliga känslor och ryckningar i framför allt benen - s.k. sprattelben - som stör sömnen. Dessa kräver i första hand medicinsk behandling.
  • Smärtsjukdomar: Alla sjukdomstillstånd som medför fysiologisk smärta påverkar i allmänhet sömnen negativt. Här krävs i första hand att man behandlas för orsaken till smärtan, t.ex. med mediciner eller sjukgymnastisk behandling.
  • Andra medicinska sjukdomar: Det finns flera kroppsliga sjukdomar som är direkt förenade med sömnproblem - till exempel störningar i sköldkörtelns eller bisköldkörtlarnas funktion, mag- och tarmsjukdomar, hjärtsjukdomar, allergier och astma. Om du är osäker på om dina sömnproblem beror på kroppslig sjukdom så bör du få en utredning gjord av läkare.
  • Mediciner, droger och missbruksproblem: Alla droger påverkar nervsystemet och har därmed också i allmänhet en störande effekt på sömnen. De flesta som missbrukar alkohol eller andra droger drabbas av svåra sömnstörningar. Missbruksproblem skall alltid behandlas i första hand.
    Insomni kan också vara en direkt effekt av mediciner förskrivna för kroppsliga sjukdomar. Om du misstänker att dina sömnproblem beror på en medicin du tar så bör du diskutera detta med din läkare.