Om Sömnhjälpen

Apotekets Sömnhjälpen är ett hjälpmedel för att hantera det man kallar insomni - svårigheter att somna, tidigt uppvaknande eller många uppvaknanden under natten. Programmet bygger på de senaste metoderna inom Kognitiv Beteendeterapi, metoder som har visat sig ge utomordentligt bra resultat för personer som lider av den här typen av problem.

I programmet arbetar du ungefär som du skulle ha gjort om du besökte en kognitiv beteendeterapeut. Programmet är upplagt på 8 avsnitt som du kan genomföra i din egen takt. Varje avsnitt innehåller följande delar:

  • Information om sömn och sömnproblem samt information som beskriver uppgifter och metoder.
  • Självstuderingsuppgifter som har visat sig påverka sömnen på ett positivt sätt. Det går bra att ladda hem uppgifterna och skriva ut dem.
  • En sömndagbok och sömnprofil följer dig genom hela programmet och ger dig en bild av hur ditt sömnproblem förändras över tid.