Priser och tjänster

Produkt Pris
Sömnhjälpen *1 395 kr
Programförlängning *2 100 kr/mån
Tilläggstjänst psykologstöd *3 600 kr
Avslappnings-CD 50 kr
Administrations- och portoavgift (vid fakturering) 30 kr

*1 Sömnhjälpen

Fri tillgång till programmet under 12 veckor frånsett möjligheten att ställa personliga frågor till psykolog. Om du inte är nöjd med resultatet efter att du genomgått programmet får du pengarna tillbaka!

*2 Programförlängning

Efter programmets slut har du möjlighet att förlänga programtiden med 1-6 månader i taget. Du blir automatiskt förfrågad angående detta första gången du loggar in efter att din programtid gått ut.

*3 Tilläggstjänst psykologstöd

Tilläggstjänsten psykologstöd innebär att du har möjlighet att ställa personliga frågor till psykologer under programtiden. Dessa svarar dig personligen via en fråge- och svarsfunktion i programmet, i regel inom 24 timmar (dock ej på helger).

Leverens och ångerveckor

Direkt efter att du gjort din beställning kan du börja arbeta med programmet. Eventuell CD-skiva levereras till din postadress inom en vecka efter beställning. Betalningsvillkor 20 dagar från och med faktureringsdatum.

Vi tillämpar ångervecka. Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp inom två veckor från det att du registrerat dig för ett program. Enklast ångrar du dig genom att meddela det per mail till . Om du ångrar dig, men redan har betalt programmet, betalar vi tillbaka pengarna på det sätt du vill.
OBS! Ångerveckorna gäller inte om du beställt och utnyttjat frågetjänsten till våra psykologer.