Köpvillkor

Kundkontakt

Du når vår kundservice via e-post: .

Priser och betalning

Priser som anges är alltid inklusive moms, om inte annat anges. Betalning sker mot faktura, inom 20 dagar.

Leverans

I och med att du registrerar dig får du genast tillgång till programmet. Eventuellt faktamaterial, avslappnings-CD och liknande levereras inom en vecka till den adress du anger i registeringen. Vid leverans utom Sverige kan ingen garanti för leverenstid ges.

Två ångerveckor

Livanda tillämpar ångervecka. Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp inom två veckor från det att du registrerat dig för ett program. Enklast ångrar du dig genom att meddela det per mail till . Om du ångrar dig, men redan har betalt programmet, betalar vi tillbaka pengarna på det sätt du vill.
OBS! Ångerveckorna gäller inte om du beställt och utnyttjat frågetjänsten till våra psykologer.

Behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt. När du som användare köper ett av våra självhjälpsprogram så hamnar de uppgifter du lämnar i vårt kundregister. Personnummer registreras inte. Dina adressuppgifter används endast för att göra fakturautskick och lämnas inte vidare till tredje part.

De personliga uppgifter du som användare skriver in i självhjälpsprogrammet används endast för administration av tjänsterna och för att du som användare skall ha tillgång till dina data under programtiden. De enda personer på Livanda som har tillgång till dessa persondata är våra psykologer och dessa omfattas av sjukvårdslagens tystnadsplikt.

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du som användare denna behandling av personuppgifter (enligt Personuppgiftslagen - PUL).

Efter programtidens slut - eller om du väljer att avbryta ditt deltagande - kommer din adress och dina data att raderas efter 6 månader.

Programtid

När du anmält dig till ett program har du tillgång till det under 8-12 veckor beroende på program. Kostnadsfri förlängning av programtid kan dock medges vid t.ex. långvarig sjukdom.

Medicinskt ansvar

Ett problem med Internet är svårighet att ställa korrekt diagnos. Eftersom vi inte har den möjligheten kan vi inte ta ansvar för eventuella medicinska problem som kan ligga till grund för dina problem. Allt deltagande sker därför alltid på ditt eget ansvar. Vi rekommenderar dig därför att alltid se till att få en ordentlig utredning gjord av familjeläkare eller specialist. Livanda tar heller inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns våra program.

Garanterat resultat?

Det finns idag ingen metod eller träningsprogram som ger garanterad hjälp för alla människor, var sig det gäller överviktsproblem, stress, ångest eller annat. Vi kan alltså inte garantera att du blir fri från dina problem. De metoder vi använder oss av är dock genomgående sådana som i forskning visat sig ge det bästa resultatet för de områden de är avsedda.