Om Livanda

Livanda är ett hälsoföretag som består av psykologer och forskare som under många år arbetat med att utveckla självhjälpsprogram, baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT), för bättre hälsa och livskvalitet.

Livanda har utvecklats ur det världsledande forskningsprojekt som startade vid Uppsala universitet i slutet av 90-talet, och har sedan dess arbetat med att utveckla och och ge en bred allmänhet tillgång till KBT via Internet.

En central del i Livandas expertis rör sömn och sömnbehandling och initiativtagarna till Livanda har, förutom artiklar i vetenskapliga tidskrifter, även publicerat en behandlingsmanual om sömn och sömnbehandling utifrån KBT (Bonniers -07).

Sömnhjälpen är resultatet av ett samarbete mellan Apoteket och Livanda som syftar till att ge en bred allmänhet tillgång till de mest effektiva metoderna som finns idag för att hantera sömnsvårigheter.